היט דיינע אויגן,
וועט אלעס טויגן!

מיר לעבן אין א וועלט פיל מיט נסיונות, אבער איך בין גרייט זיי איבערצוקומען.

חוזק אדער חיזוק

הרב נחמן גרינצווייג

דער גרויסער גוי אדער דער טראק

הרב יצחק גליק

קען איך מקבל אויך מקבל זיין די תורה

הרב לייבוש פראנד

וואס איז גיבור?

'גיבור' איז דא פאר דיר! דא וועט איר טרעפן א ווארעם ווינקל, וואו עס ווערט ארויפגעלייגט טעגליך קורצע חיזוק ווידעאוס אינעם ענין פון שמירת עינים, דורך די בעסטע מגידים אין כלל ישראל, אויף א גאר פראפעסיאנאלער פארנעם.

עינינו לך תליות

די אויגן פון כלל ישראל זענען געוואנדן אין דיר

נעמט א טייל אין די הייליגע ארבעט פון 'גיבור'

זיי מנדב

לאזט אייך הערן!

פאר סיי וועלכע הגהות, פארבינדט אייך מיט אונז

א גרויסן דאנק! מיר האבן באקומען אייער מעסעדזש
אופס! אייער מעסעדזש איז נישט אנגעקומען