א גרויסן דאנק! מיר האבן באקומען אייער מעסעדזש
אופס! אייער מעסעדזש איז נישט אנגעקומען

לאזט אייך הערן!

פאר סיי וועלכע הגהות, פארבינדט אייך מיט אונז.

• וואספארא איינדרוק און השפעה לטוב האט גיבור געהאט אויף דיר?

• וועלכער מגיד וואלט איר געוואלט זען אויפן טעגליכן חיזוק ווידעאו?

• האט איר סיי וועלכע הגהות און געדאנקען?

סובקרייב צו גיבור אויף וואטסעפפ

אימעיל: office@gibor.org

האטליין: 718-400-7712