זעט טעגליכע חיזוק ווידעאוס אינעם ענין פון 'שמירת עינים', און שעפט הויפענעס פון חיזוק צו שטיין על המשמר און באקעמפן אלע שוועריגקייטן.

חוזק אדער חיזוק

הרב נחמן גרינצווייג

דער גרויסער גוי אדער דער טראק

הרב יצחק גליק

קען איך מקבל אויך מקבל זיין די תורה

הרב לייבוש פראנד

דו ביסט א וואונדער איד

הרב אברהם לייפער

ווען דיין קינד וויינט

הרב אהרן ארי אייזענבערג

איך דארף נישט דיין ש'כח

הרב דניאל אלתר

דער וועג ארויס פון תפיסה

הרב אברהם אבא לעזער

דער שטארקער כח היצר

הרב משה נחום קרויס

דער גיבור מיט'ן לעמאן

הרב יואל פריעדמאן

רבי שמעון'ס טרערן

הרב יעקב משה טווערסקי

מאנהעטן צדיקים

הרב ישי פארגעס

דער באשעפער'ס יראת שמים

הרב יוסף גינזבערג

א קינד פאר איין טאג

הרב משה פאנעט

ווי א פליג אינמיטן נאכט

הרב יצחק זלמן גיפס

די גאס איז פארשפארט

הרב אהרן גראסמאן

גיי נישט צום דאקטער

הרב בן ציון סנה

די סגולה קעגן עין הרע

הרב משה שטעסל

טאנצן ביי די מזוזה

הרב אליעזר בוים

צוויי שורות אין דריי טעג

הרב שלמה אפל

אליינס אויפן פליגער

הרב אשר עקשטיין

אריינלויפן אינעם קעניג'ס פאלאץ

הרב משה בערגמאן

דאס מיינט חירות

הרב צבי אלימלך רוקח

והגדת לבנך אין די בראנקס

הרב פישל שעכטער

א קאכעדיג הייסע מקוה

הרב מרדכי שיף

א געלט שידוך

הרב יצחק ביסטריצקי

זיבן און דרייסיג מיליאן מינוט

הרב אלעזר ניסן רובין

בחורים זיכן ראבער בענדס

הרב פנחס וואלהענדלער

די פארלוירענע תהילים

הרב נחמן גרינצווייג

ניין עלעווען אויפן טרעין

הרב לייבוש לאנגער

פארוואס איז ער געפייערט

הרב שמואל יצחק פעפערקארן

א מיליאן דאללער סעיל!

הרב יעקב משה טווערסקי

א שווערע רשב"א

הרב מרדכי שפיגל

דו ביסט מרדכי הצדיק

הרב יואל פריעדמאן

משלוח מנות פארן באשעפער

הרב פינחס ברייער

ווי אזוי איז ער רואיג

הרב יהושע נתן פייפער

משה רבינו'ס קבר

הרב אברהם ישי פארגעס

אן עת רצון פאר ניסים

הרב ישראל משה פריעד

אן אינוועסטמענט איז שטערקער

הרב משולם בויער

רעכטס אדער לינקס?

הרב פישל שעכטער

משיח קומט דוקא צו אונז

הרב יצחק זלמן גיפס

וואס האט אים געטוישט

הרב משה בערגמאן

איין לאטערי גייט געווינען

הרב יואל פריעדמאן

פארמאך נישט דיינע אויגן

הרב בן ציון סנה

דער וועג איז חשוב'ער

הרב שלום רוקח

משה רבינו זעהט אונזער דור

הרב יעקב משה טווערסקי

עס איז פאלשע געלט

הרב אליעזר ניסן רובין

ווייס ווער דו ביסט

הרב יהושע נתן פייפער

יעדער קוקט אויף אונזער עבודה

הרב משה בערגמאן

ווען אביסל איז ווערד אסאך

הרב מרדכי שיף

די שליסל צו אלע ישועות

הרב פיניע רובינשטיין

באצאלט לויט דער ארבעט

הרב יואל פריעדמאן

חוזק אדער חיזוק

הרב נחמן גרינצווייג

דער גרויסער גוי אדער דער טראק

הרב יצחק גליק

קען איך מקבל אויך מקבל זיין די תורה

הרב לייבוש פראנד

דו ביסט א וואונדער איד

הרב אברהם לייפער

ווען דיין קינד וויינט

הרב אהרן ארי אייזענבערג

איך דארף נישט דיין ש'כח

הרב דניאל אלתר

דער וועג ארויס פון תפיסה

הרב אברהם אבא לעזער

דער שטארקער כח היצר

הרב משה נחום קרויס

דער גיבור מיט'ן לעמאן

הרב יואל פריעדמאן

רבי שמעון'ס טרערן

הרב יעקב משה טווערסקי

מאנהעטן צדיקים

הרב ישי פארגעס

דער באשעפער'ס יראת שמים

הרב יוסף גינזבערג

א קינד פאר איין טאג

הרב משה פאנעט

ווי א פליג אינמיטן נאכט

הרב יצחק זלמן גיפס

די גאס איז פארשפארט

הרב אהרן גראסמאן

גיי נישט צום דאקטער

הרב בן ציון סנה

די סגולה קעגן עין הרע

הרב משה שטעסל

טאנצן ביי די מזוזה

הרב אליעזר בוים

צוויי שורות אין דריי טעג

הרב שלמה אפל

אליינס אויפן פליגער

הרב אשר עקשטיין

אריינלויפן אינעם קעניג'ס פאלאץ

הרב משה בערגמאן

דאס מיינט חירות

הרב צבי אלימלך רוקח

והגדת לבנך אין די בראנקס

הרב פישל שעכטער

א קאכעדיג הייסע מקוה

הרב מרדכי שיף

א געלט שידוך

הרב יצחק ביסטריצקי

זיבן און דרייסיג מיליאן מינוט

הרב אלעזר ניסן רובין

בחורים זיכן ראבער בענדס

הרב פנחס וואלהענדלער

די פארלוירענע תהילים

הרב נחמן גרינצווייג

ניין עלעווען אויפן טרעין

הרב לייבוש לאנגער

פארוואס איז ער געפייערט

הרב שמואל יצחק פעפערקארן

א מיליאן דאללער סעיל!

הרב יעקב משה טווערסקי

א שווערע רשב"א

הרב מרדכי שפיגל

דו ביסט מרדכי הצדיק

הרב יואל פריעדמאן

משלוח מנות פארן באשעפער

הרב פינחס ברייער

ווי אזוי איז ער רואיג

הרב יהושע נתן פייפער

משה רבינו'ס קבר

הרב אברהם ישי פארגעס

אן עת רצון פאר ניסים

הרב ישראל משה פריעד

אן אינוועסטמענט איז שטערקער

הרב משולם בויער

רעכטס אדער לינקס?

הרב פישל שעכטער

משיח קומט דוקא צו אונז

הרב יצחק זלמן גיפס

וואס האט אים געטוישט

הרב משה בערגמאן

איין לאטערי גייט געווינען

הרב יואל פריעדמאן

פארמאך נישט דיינע אויגן

הרב בן ציון סנה

דער וועג איז חשוב'ער

הרב שלום רוקח

משה רבינו זעהט אונזער דור

הרב יעקב משה טווערסקי

עס איז פאלשע געלט

הרב אליעזר ניסן רובין

ווייס ווער דו ביסט

הרב יהושע נתן פייפער

יעדער קוקט אויף אונזער עבודה

הרב משה בערגמאן

ווען אביסל איז ווערד אסאך

הרב מרדכי שיף

די שליסל צו אלע ישועות

הרב פיניע רובינשטיין

באצאלט לויט דער ארבעט

הרב יואל פריעדמאן